6.2. Oksidēšanās - reducēšanās procesi elektrolītu šķīdumos

Oksidēšanās - reducēšanās procesi elektrolītu šķīdumos - tās ir reakcijas, kurās notiek elektronu pāreja no viena elementa atomiem pie atomiem ar lielāku elektronegativitāti.

Oksidēšanās – reducēšanās vienādojuma sastādīšanas secība
 1. Uzraksta ķīmiskās reakcijas shēmu.

  FeCl3 + KI → FeCl2 + I+ KCl 
 2. Nosaka oksidēšanās pakāpes visiem elementiem.
   
  Atceries!!!
  • Elementam vienkāršā vielā oksidēšanās pakāpe ir 0.
  • Skābeklim oksidēšanās pakāpe savienojumos parasti ir –2.
  • Ūdeņradim oksidēšanās pakāpe savienojumos parasti ir +1.
  • Metāliskajiem elementiem savienojumos oksidēšanās pakāpes ir tikai pozitīvas.
  • A grupu metāliem oksidēšanās pakāpes skaitliski sakrīt ar grupas numuru.


   
 3. Nosaka elementus, kuri reakcijas gaitā maina oksidēšanas pakāpes.


   
 4. Vienādo atomu skaitu.


   
 5. Nosaka, kurš elements elektronus pievienojis/atdevis un cik.


   
 6. Vienādo pievienoto un atdoto elektronu skaitu, atrodot mazāko kopīgo dalāmo.


   
 7. Izliek atrastos koeficentus elektronbilances vienādojumā, sākot ar vienādojuma labo pusi.
  FeCl3 + KI → 2FeCl2 + I2 + KCl
   
 8. Izliek trūkstošos koeficientus.
  2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + I2 + 2KCl