7.1. Ķīmisko reakciju ātrums

Ķīmiskās reakcijas norit ar dažādu ātrumu. Dzelzs rūsēšana notiek lēni, bet vielu degšana, piemēram, magnija degšana – ātri. Ķīmisko reakciju ātrumu nosaka, mērot reakcijas izejvielu vai produktu koncentrācijas maiņu laika vienībā:

  jeb     

kur c1 un c2 - reaģējošās vielas koncentrācija attiecīgi laika posma sākumā un beigās, mol/l; 

t1 un t2 – laiks, s.

1. att. Ķīmiskās reakcijas izejvielas koncentrācijas maiņa laika posmāĶīmiskās reakcijas ātrums var mainīties atkarībā no reakcijas apstākļiem un citiem faktoriem.

Ķīmiskās reakcijas ātrumu ietekmē: