4.1. Ķīmiskās saites veidošanās

Kad atoms tuvojas citam atomam, starp tiem sākas savstarpēja iedarbība, kuras rezultātā starp atomiem var rasties ķīmiskās saites. To izveido atomu ārējo vai ārējo un priekšpēdējo enerģijas līmeņu elektroni. Šos elektronus sauc par vērtības elektroniem. Divus atomu kodolus vienu pie otra saista kopīgs elektronu pāris. Ķīmiskās saites būtība ir elektrostatiskā mijiedarbība starp pozitīvi lādētajiem atomu kodoliem un negatīvi lādētajiem elektroniem, kā rezultātā samazinās sistēmas enerģija.


1.att. Ķīmiskās saites veidošanās