4.2. Ķīmiskās saites galvenie veidi

Atomi var savienoties cits ar citu, veidojot gan vienkāršas, gan arī saliktas vielas. Relatīvā elektronegativitāte (REN) elementu spēja pavirzīt uz savu pusi saites elektronu pāri. REN var izmantot, lai novērtētu, kāda veida saite var veidoties starp atomiem:

  • jonu saite,
  • kovalentā polārā,
  • kovalentā nepolārā saite.

 

Ķīmiskās saites raksturojums

1.tabula

Kovalentā saite Jonu saite
Nepolāra Polāra
Elementu atomi, kuru relatīvās elektronegativitātes ir vienādas. Elementu atomi, kuru relatīvās elektronegativitātes nav vienādas, bet nav arī krasi atšķirīgas.
(ΔREN<2)

Elementu atomi, kuru relatīvās elektronegativitātes krasi atšķiras.
(ΔREN≥2)

Cl2

HCl NaCl