Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kas nosaka elektronu skaitu atomā?

 

 

  P

 


Tālāk

2. Cik neitronu ir atoma kodolā?

 

 

 

 


Tālāk

3. Ko nosaka perioda numurs?

 

 

 

 


Tālāk

4. Cik enerģijas līmeņu ir Rb atomā?

 

 

 

 


Tālāk

5. Kurš zinātnieks atklājis elektronus?

 

 

 

 


Tālāk

6. Kurš no pierakstiem pareizi attēlo protonu?

 

 

 

 


Tālāk

7. Kurš elements ir tipisks metālisks elements?

 

 

 

 


Tālāk

8. Kurš elements ir tipisks nemetālisks elements?

 

 

 

 


Tālāk

9. Kura elementa atoma ārēja enerģijas līmeņa elektronu konfigurācija ir...3s23p5?

 

 

 

 


Tālāk

10. Pēc atoma elektronapvalka elektronformulas 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 nosaki elementa simbolu!

 

 

 

 


Tālāk

11. Kuras grupas elementiem ir trīs p elektroni ārējā līmenī?

 

 

 

 


Tālāk

12. Nemetāliska elementa savienojuma ar ūdeņradi formula ir RH3. Kura būs elementa augstākā oksīda formula?

 

 

 

 


Tālāk

13. Kura elementa augstākā oksidēšanas pakāpe nesakrīt ar grupas numuru?

 

 

 

 


Tālāk

14. Kura elementa izotopu izmanto arheoloģijā, lai noteiktu dzīvnieku un augu vecumu ?

 

 

 

 


Tālāk

15. Cik s elektronu ir Na atomā?

 

 

 

 


Tālāk

16. Elementa oksidēšanas pakāpe augstākajā oksīdā ir +5. Kāda būs elementa oksidēšanas pakāpe savienojumā ar ūdeņradi?

 

 

 

 


Tālāk

17. Kura daļiņa jāievieto kodolreakcijas vienādojumā:

 

 

 

 


Tālāk

18. Kura elementa izotops rodas dotajā kodolreakcijā:

 

 

 

 


Tālāk

19. Kuru daļiņu skaits ir atšķirīgs viena elementa izotopiem?

 

 

 

 


Tālāk

20. Kura 4. perioda elementa augstākā oksīda formula ir R2O5 un savienojuma ar ūdeņradi formula RH3?

 

 

 

 


Tālāk

21. Cik p elektronu ir S atomā?

 

 

 

 


Tālāk

22. Kuram elementam augstākā oksidēšanas pakāpe ir +2?

 

 

 

 


Tālāk

23. Cik elektronu ir N2 molekulā?

 

 

 

 


Tālāk

24. Kura ir D2O molmasa?

 

 

 

 


Tālāk

25. Vienam no X elementa izotopiem atommasa ir 3 reizes mazāka par CaCl2 molmasu. Elements X ir:

 

 

 

 


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 25.