Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kāda saite veidojas starp diviem atomiem ar vienādu elektronegativitāti (ķīmisko elementu periodiskā tabula) ir?

 

 

 

 


Tālāk

2. Kurā savienojumā veidojas jonu saite (ķīmisko elementu periodiskā tabula)?

 

 

 

 


Tālāk

3. Dota savienojumu rinda: KCl, CaBr2, Li2S, PCl3, CsCl, NaI. Kurš savienojums atšķiras pēc ķīmiskās saites veida?

 

 

 

 


Tālāk

4. Kura elektronformula atbilst slāpekļa molekulai?

  

  

  

  


Tālāk

5. Izmantojot ķīmisko elementu elektronegativitāti (ķīmisko elementu tabula), nosaki, kura saite ir vispolārākā!

 

 

 

 


Tālāk

6. Kurš no dotajiem ķīmiskajiem elementiem var veidot tikai vienu ķīmisko saiti?

 

 

 

 


Tālāk

7. Kāda veida kristālrežģis ir ūdenim cietā agregātstāvoklī?

 

 

 

 


Tālāk

8. Kurš no dotajiem kristālrežģu attēliem atbilst jonu kristālrežģim?

  

  

  

  


Tālāk

9. att.

9. Kuras vielas kristālrežģis attēlots zīmējumā?

 

 

 

 


Tālāk

10. „Sausais ledus” jeb oglekļa (IV) oksīds ir cieta, gaistoša viela ar zemu (-78,33oC) kušanas temperatūru. Kurš kristālrežģa veids ir dotajai vielai?

 

 

 

 


Tālāk

11. Kādas īpašības raksturīgas kālija jodīdam ar jonu kristālrežģi.

 

 

 

 


Tālāk

12. Kurš no dotajiem oksīdiem ir bāziskais oksīds?

 

 

 

 


Tālāk

13. Kurš no dotajiem oksīdiem ir skābais oksīds?

 

 

 

 


Tālāk

14. Kurš no dotajiem oksīdiem nav amfotērs oksīds?

 

 

 

 


Tālāk

15. Kāds ir sērūdeņraža relatīvais blīvums pret gaisu?

 

 

 

 


Tālāk

16. Kura ir vielas molmasa, ja tās relatīvais blīvums pret skābekli ir 2?

 

 

 

 


Tālāk

17. Ar kuru reaģentu grupu reaģēs skābais oksīds?

 

 

 

 


Tālāk

18. Kurš oksīds var reaģēt ar doto reaģentu grupu: H2O, CO2, H3PO4?

 

 

 

 


Tālāk

19. Cik liela masa vara(II) sulfāta rodas, vara(II) oksīdam reaģējot ar 490 g 10 % sērskābes!

 

 

 

 


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 19.