D

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Dehidratācija – ūdens molekulu atšķelšana no ķīmiskajiem savienojumiem.

Dehidrogenēšana – ūdeņraža atšķelšana no organiskās vielas molekulas.

Disociācijas pakāpeelektrolīta raksturlielums – attiecība starp vielas daudzumu, kas disociējis jonos, un kopējo izšķīdušā elektrolīta daudzumu.

Dispersā fāze – dispersās sistēmas sastāvdaļa; sīki sasmalcināta viela, kas izkliedēta citā vielā vai viendabīgā maisījumā.

Dispersā sistēma – ir maisījums, kas sastāv no sīki sasmalcinātas vielas ( dispersās fāzes), kas vairāk vai mazāk vienmērīgi izkliedēta kādā citā vielā ( dispersijas vidē ). Ir sīkdispersas sistēmas , rupjdispersas sistēmas un koloidālie šķīdumi .

Dispersijas vide – dispersās sistēmas sastāvdaļa; viela vai viendabīgs vielu maisījums, kurā izkliedētas citu vielu daļinas.