E

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Eksotermiska reakcija – ķīmiska reakcija, kurā izdalās siltums.

Elektroķīmiskā korozija – metālu un to sakausējumu pārveidošanās un sairšana apkārtējās vides izraisīto elektroķīmisko procesu iedarbības dēļ.

Elektrolītiskā disociācija – process, kurā elektrolīti ūdenšķīdumos vai kausējumos sadalās jonos.

Elektrolīts – viela, kuras šķīdums vai kausējums vada elektrisko strāvu.

Elektrolīze – oksidēšanās-reducēšanās procesi, kas noris uz elektrodiem, ja caur elektrolīta šķīdumu vai kausējumu no ārējā strāvas avota plūst līdzstrāva.

Elektrona orbitāle – telpas daļa, kurā elektrona atrašanās varbūtība nav mazāka par 90%.

Elektrons – elementārdaļiņa ar negatīvu elektrisko lādiņu.

Elementārdaļiņa – atoma sastāvā esošas daļiņas ( elektroni , protoni , neitroni ).

Elementārposms – atomu grupa, kas polimēra struktūrā atkārtojas.

Endotermiska reakcija – ķīmiskā reakcija, kurā siltums tiek uzņemts.

Esteri – karbonskābju atvasinājumi, kas veidojas karbonskābju reakcijās ar spirtiem.