G

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Gravimetrija – kvantitatīvās analīzes metode, kurā mērī izgulsnētās vielas masu.