H

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Hidratācija – ūdens pievienošana.

Hidrogenēšana – ūdeņraža pievienošana.

Hidroksilgrupa – grupa – OH organiskajos savienojumos.

Homologs – organisko savienojumu homologu rindas pārstāvis.

Homologu rinda – organisko savienojumu rinda, kuras locekļiem ir līdzīga uzbūve un īpašības, bet katrs nākamais rindas loceklis atšķiras no iepriekšējā par vienu – CH2 – grupu (homoloģiskā starpība),