J

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Jons – elektriski lādēta daļiņa, kas rodas, atomam vai atomu grupai pievienojot vai zaudējot elektronus. Joni rodas arī elektrolītiskās disociācijas procesā.

Jonu apmaiņas reakcijas – reakcijas starp joniem, kuru rezultātā viens no reakcijas produktiem ir nešķīstoša viela, gāzveida viela vai mazdisociēta viela.

Jonu kristālrežģis – kristālrežģis, kuru veido regulāri izvietoti, pretēji lādēti joni, kas savā starpā saistīti ar jonu saiti.

Jonu saite – ķīmiskā saite starp joniem ar pretējiem lādiņiem. Jonu saiti veido ķīmiskie elementi, kuru relatīvās elektronegativitātes ir krasi atšķirīgas (ΔREN ≥2).