N

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Neelektrolīts – viela, kuras šķīdums vai kausējums elektrisko strāvu nevada.

Neitrons – elektriski neitrāla elementārdaļiņa, atoma kodola sastāvdaļa.

Neorganiskā ķīmija – ķīmijas nozare, kas pētī ķīmiskos elementus un to savienojumus, izņemot organiskos savienojumus.

Nepiesātinātie ogļūdeņraži – ogļūdeņraži, kuru molekulās ir divkāršās vai trīskāršās saites – piemēram, alkēni, alkīni, alkadiēni.

Nepiesātināts šķīdums – šķīdums, kurā viela attiecīgajā temperatūrā vēl spēj šķīst.

Nomenklatūra – ķīmisko savienojumu nosaukumu sistēma.