O

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Ogļūdeņraži – organiskie savienojumi, kas sastāv tikai no oglekļa un ūdeņraža.

Oksidēšanās – elektronu atdošana.

Oksidēšanas pakāpe – ir pozitīvs vai negatīvs lādiņš, ko elementa  atoms iegūst, zaudējot vai pievienojot elektronus.

Oksidēšanās-reducēšanās reakcija – reakcija, kurā notiek elektronu pāreja no viena elementa atomiem vai joniem pie cita elementa atomiem vai joniem .

Oksidētājs – atoms vai jons, kas ķīmiskajās reakcijās elektronus pievieno.

Oksīds – vielas, kas sastāv no diviem elementiem, no kuriem viens ir skābeklis. Oksīdus iedala sāļus radošajos oksīdos un sāļus neradošajos oksīdos. Sāļus radošos oksīdus savukārt iedala bāziskajos, skābajos un amfotērajos oksīdos.

Organiskā ķīmija – ķīmijas nozare, kas pētī ogļūdeņražus un to atvasinājumus.