P

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Pārsātināts šķīdums – šķīdums, kas attiecīgajā temperatūrā satur vairāk izšķīdušās vielas nekā nepieciešams, lai šķīdums būtu piesātināts.

Peptīdsaite – saite – CO – NH – organiskajos savienojumos.  

pH – ūdeņražjonu koncentrācijas eksponents, kas raksturo šķīduma vides skābumu vai bāziskumu.

Piesātinātie ogļūdeņraži – ogļūdeņraži, kuru molekulās ir vienkāršās saites – alkāni, cikloalkāni.

Piesātināts šķīdums – šķīdums, kurā viela attiecīgajā temperatūrā vairs nešķīst.

Pievienošanas reakcija – ķīmiskā reakcija, kurā norisinās vielu pievienošana vairākkāršām saitēm organisko savienojumu molekulās (piemēram, hidrogenēšana , hidratācija ).

Polikondensācijas reakcija – ķīmiskā reakcija, kurā no monomēriem veidojas lielmolekulāra viela, atšķeļot mazmolekulāru vielu.

Polimerizācijas pakāpeelementārposmu skaits polimērā .

Polimerizācijas reakcija – ķīmiskā reakcija, kurā no mazmolekulārām vielām veidojas lielmolekulāras vielas un kura norisinās, pārtrūkstot divkāršajām saitēm.

Polimērs – lielmolekulārs savienojums, kas veidojas polimerizācijas reakcijā vai polikondensācijas reakcijā .

Pretreakcija – ķīmiskā reakcija, kurā reakcijas produkti pārvēršas par izejvielām; ķīmiskā reakcija, kas notiek pretēji tiešajai reakcijai.

Protons – elementārdaļiņa ar pozitīvu elektrisko lādiņu, atoma kodola sastāvdaļa.