R

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Radikālis – daļiņa ar nesapārotu elektronu.

Radioaktivitāte – dažu izotopu patvaļīgs, nepārtraukts sabrukšanas process, kura rezultātā no viena elementa izotopiem veidojas cita elementa izotopi.

Reducēšanās – elektronu pievienošana.

Reducētājs – atoms vai jons, kas ķīmiskajās reakcijās elektronus atdod.

Relatīvā elektronegativitāte – to izmanto, lai noteiktu kurš no elementiem to savienojumā iegūs pozitīvu, kurš negatīvu oksidēšanas pakāpi un kāds ir ķīmiskās saites veids.

REN – saīsināts relatīvās elektronegativitātes apzīmējums.

Rūgšanas reakcija – monosaharīdu pārvēršanās reakcija, kas norisinās mikroorganismu ietekmē, piemēram, alkoholiskā rūgšana (spirtrūgšana), citronskābā rūgšana, pienskābā rūgšana, sviestskābā rūgšana.

Rupjdispersa sistēma – dispersā sistēma, kurā daļiņas iespējams saskatīt ar aci vai gaismas mikroskopā. Aptuvenais daļiņu izmērs ≥100 nm.