S

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Sadalīšanās reakcija – ķīmiskā reakcija, kad no vienas saliktas vielas rodas divas vai vairākas vielas.

Sāļi – elektrolīti , kas šķīdumā vai kausējumā disociē pozitīvos metāla jonos un negatīvos skābes atlikuma jonos; vielas, kas sastāv no metāliska elementa un skābes atlikuma.

Sāļu hidrolīze – sāļu pozitīvo metāla jonu vai negatīvo skābes atlikumu jonu iedarbība ar ūdens molekulām, kuras rezultātā var veidoties brīvi ūdeņraža joni vai brīvi hidroksīdjoni un mainās šķīduma vides skābums.

Savienošanās reakcija – ķīmiskā reakcija, kad no vairākām vielām rodas viena viela.

Sīkdispersa sistēma – dispersā sistēma, kurā daļiņas nav iespējams saskatīt ar aci vai gaismas mikroskopā. Aptuvenais daļiņu izmērs ≤1 nm.

Sintētiskie mazgāšanas līdzekļi – mazgāšanas līdzekļi, kas satur sintētiski iegūtas virsmaktīvas vielas.

Skābes – elektrolīti, kas ūdensšķīdumā disociējot kā vienīgos katjonus veido ūdeņraža jonus; vielas, kas sastāv no ūdeņraža un skābju atlikumiem.

Skābie sāļi – elektrolīti, kas ūdensšķīdumā disociē pozitīvos metāla un ūdeņraža jonos un negatīvos skābes atlikuma jonos.

Spirti – ogļūdeņražu atvasinājumi, kur ogļūdeņražu molekulās viens vai vairāki ūdeņraža atomi aizvietoti ar hidroksilgrupu .

Struktūrformula – molekulas uzbūves attēlojums, kurā starp ķīmisko elementu simboliem ķīmiskās saites norāda svītriņu veidā.