T

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Tauku hidrolīze – tauku sašķelšana ar ūdeni.

Termoķīmiskais vienādojums – ķīmiskās reakcijas vienādojums, kurā norādīts uzņemtais vai izdalītais siltuma daudzums.

Tiešā reakcija – ķīmiskā reakcija, kurā reakcijas izejvielas pārvēršas par reakcijas produktiem.

Titrēšana (tilpumanalīze) – kvantitatīvās analīzes paņēmiens, kad vielas daudzumu vai koncentrāciju nosaka, divu vielu šķīdumu reakcijā mērot šķīdumu tilpumu.