V

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Valence – sk. vērtība .

Valences elektroni – sk. vērtības elektroni .

Vērtība – ķīmiskā elementa atoma izveidoto ķīmisko saišu skaits.

Vērtības elektroni – atoma kodola elektronapvalka ārējā vai ārējā un priekšpēdējā enerģijas līmeņa elektroni, kas piedalās ķīmisko saišu veidošanā.

Vides ķīmija – zinātnes nozare, kas aplūko divas nozīmīgas mūsdienu problēmas – vides aizsardzības jautājumus un Zemes dzīļu resursu veidošanās likumsakarības to praktiskās nozīmes un ieguves iespēju izpētei.

Vides tehnoloģija – videi draudzīgas, modernas tehnoloģijas, kuru darbības mērķis ir samazināt visa veida piesārņojuma rašanos vidē, efektīvi izmantot dabas resursus visās tautsaimniecības nozarēs, kā arī sekmēt dabas resursu saglabāšanu.

Vispārīgā formula – savienojumu sastāva attēlojums, norādot ķīmisko elementu atomu attiecības vielā.