Laboratorijas trauki un piederumi

Laboratorijas trauki un piederumi

Zīmējums/Nosaukums Raksturojums

Aizsargbrilles

Aizsargbrilles lieto acu aizsargāšanai, veicot ķīmijas eksperimentus.

Apaļkolba

Izmanto šķidrumu un vārīšanai un karsēšanai, organisko un neorganisko sintēžu veikšanai, destilēšanai.

Atdalāmā piltuve

Izmanto tādu šķidrumu atdalīšanai, kuri savstarpēji nesajaucas (piemēram, eļļa un ūdens).

Bihnera piltuve

Izmanto kopā ar Bunzena kolbu (vakuumkolbu) vielu ātrai filtrēšanai.

Birete

Tā ir graduēta stikla caurule ar krānu, kas paredzēta tilpumanalīzei un precīzai šķīduma tilpuma mērīšanai.

Bunzena kolba

Izmanto kopā ar Bihnera piltuvi vielu filtrēšanai. Tā ir biezsienu stikla kolba, kuras novaduli ar gumijas vakuumcauruli pievieno vakuumsūknim. Šī ierīce nav paredzēta karsēšanai uz sildierīces.

Bunzena statīvs

Lieto dažāda veida ierīču un iekārtu iestiprināšanai.

Destilācijas iekārta

Izmanto viendabīgu maisījumu sadalīšanai, vielu attīrīšanai.

Eksikators

Tas ir biezsienu stikla trauks, kas noslēdzams ar labi pieguļošu vāku. Eksikatoru izmanto vielu lēnai žāvēšanai vai higroskopisku vielu uzglabāšanai. Mitruma uzsūkšanai izmanto CaCl2, H2SO4, MgSO4, P2O5.

Elektriskā plītiņa

Izmanto karsēšanai.

Erlenmeijera ( koniskā) kolba

Izmanto šķīdumu pagatavošanai, vārīšanai, šķīdumu un vielu uzglabāšanai, ķīmisko iekārtu sastādīšanai.

Filtrēšanas iekārta

Izmanto neviendabīgu maisījumu sadalīšanai.

Gazometrs

Izmanto gāzu (skābekļa, slāpekļa, u.c.) uzkrāšanai. Nedrīkst uzkrāt ūdeņradi un citas gāzes, kas ar gaisu veido eksplozīvu maisījumu!

Gumijas uzgalis pipetes uzpildīšanai

Izmanto šķīdumu iesūkšanai pipetē.

Hofmaņa aparāts

Izmanto ūdens sadalīšanai ar līdzstrāvu.

Karotīte

Izmanto ķīmisko vielu pārbēršanai.

Kipa aparāts

Lieto gāzu iegūšanai (H2, CO2, H2S, u.c.)

Kristalizators

Kristalizators ir stikla bļoda ar biezām sienām. To izmanto vielu pārkristalizēšanai vai arī kā pneimatiskās vannas. Tas nav paredzēts karsēšanai.

Lībiha dzesinātājs

Izmanto destilācijas iekārtā, lai kondensētu atdestilētās vielas tvaikus.

Mēģene

Mēģene ir vienkāršākais laboratorijas stikla trauks, ko izmanto eksperimentos ar nelieliem vielu daudzumiem. Mēģenes lieto ķīmijā, bioloģijā un medicīnā. Speciālām vajadzībām izmanto graduētas mēģenes ar noteiktu tilpumu.

Mēģeņu statīvs

Izmanto mēģeņu ievietošanai eksperimenta laikā.

Mēģeņu turētājs

Izmanto karsējot mēģenes.

Menzūra

Izmanto šķīdumu (šķidrumu) tilpuma mērīšanai.

Mērcilindrs

Izmanto šķīdumu (šķidrumu) tilpuma mērīšanai.

Mērkolba

Lieto precīzas koncentrācijas (molāras koncentrācijas) šķīdumu pagatavošanai. Lieto precīzai šķīdumu (šķidrumu) tilpuma mērīšanai.

Mērpipete

Mērpipete ir graduēta pipete, kuru izmanto precīzu šķīduma tilpumu mērīšanai.

Mora pipete

Lieto precīzu šķīdumu tilpumu nomērīšanai.

Piesta

Lieto vielu sasmalcināšanai. Laboratorijā sastopamas porcelāna, tērauda, ahāta vai arī misiņa piestas.

Pilināmā piltuve

Paredzētas šķidrumu (šķīdumu) ievadīšanai reakcijas vidē. Ar krānu var regulēt ievadāmās vielas pieplūdi.
Pilienu plate Izmanto reakciju veikšanai ar nelieliem reaģējošo vielu daudzumiem.

Piltuve

Izmanto šķīdumu (šķidrumu) pārliešanai, vielu pārbēršanai un filtrēšanai.

Pincete

Lieto nelielu priekšmetu paņemšanai.

pH-metrs

Izmanto šķīduma vides mērīšanai.

Porcelāna bļodiņa

Izmanto vielu iztvaicēšanai (ietvaicēšanai), vielu sildīšanai, vārīšanai.

Spektrofotometrs

Izmanto kvantitatīvajā analīzē dažādu jonu koncentrācijas noteikšanai.

Stāvkolba

Izmanto šķīdumu pagatavošanai, vārīšanai, šķīdumu un vielu uzglabāšanai, ķīmisko iekārtu sastādīšanai.

Strūklene

Lieto nogulšņu mazgāšanai ar destilēto ūdeni vai kādu citu šķīdumu, nogulšņu noskalošanai no filtriem un trauku sienām. Tajās uzglabā arī nelielus destilēta ūdens daudzumus.

Sverglāzīte

Sverglāzīte. Izmanto sausu higroskopisku vielu svēršanai.

Termostats

Izmanto trauku un vielu žāvēšanai.

Titrēšanas iekārta

Izmanto tilpumanalizei vielas koncentrācijas noteikšanai šķīdumā.

Tīģelis

Lieto vielu karsēšanai. Laboratorijā sastopami porcelāna, dzelzs un korunda tīģeļi.

Tīģeļknaibles

Izmanto karstu tīģeļu, sverglāzīšu pārnešanai.

U veida caurule

Izmanto vielu uzkrāšanai (piemēram, sausā destilācija), gāzu atdzesēšanai. U veida caurules ar sānu novaduli vai novadulēm izmanto elektrolīzes iekārtu sastādīšanai.

Vārglāze

Lieto šķīdumu pagatavošanai, šķīdumu sildīšanai, ķīmisko norišu pētīšanai.

Virca kolba

Izmanto destilācijas procesa realizēšanai (kopā ar Lībiha dzesinātāju), gāzu iegūšanai un savākšanai.