Ķ

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    Ķ    L    M    N    O    P    R    S    Š    T    Ū    V   

Ķīmijas tehnoloģija – zinātne par metodēm un procesiem dažādu produktu iegūšanai no dabīgām izejvielām vai rūpniecisko procesu starpproduktiem; tehnoloģisko procesu kopums, kurā pārveido apstrādājamo objektu.

Ķīmiskā korozija – metālu un to sakausējumu pārveidošanās un sairšana apkārtējās vides oksidējošās iedarbības dēļ.

Ķīmiskā saite – spēki un mijiedarbības, kas nosaka vairākatomu savienojumu pastāvēšanu.

Ķīmiskais elements – atomi ar vienādu kodola lādiņu (atomnumuru).

Ķīmiskais līdzsvars – sistēmas stāvoklis, kurā tiešās reakcijas ātrums ir vienāds ar pretreakcijas ātrumu.

Ķīmiskās reakcijas ātrums – reakcijas izejvielu vai produktu koncentrācijas maiņa laika vienībā.