http://www.mlkf.rtu.lv/

Rīgas Tehniskā Universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.

Informācija latviešu un angļu valodā par fakultātes vēsturi un studiju programmām.

Informācija par pasaules zinātnes un izglītības centriem.

 

http://www.lu.lv/fakultates/kf/index.html

Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte .

Informācija latviešu valodā par studiju programmām; aktuāla informācija skolēniem.

 

http://www.llu.lv/

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte.

Informācija latviešu un angļu valodā par studiju programmām un aktualitātēm.

Pieeja elektroniskajam bibliotēkas katalogam.

 

http://dau.lv/post/

Daugavpils Universitāte.

Informācija latviešu un angļu valodā par studiju programmām un aktualitātēm.

Informācija par Dabaszinātņu un matemātikas fakultāti.

Pieeja bibliotēkas elektroniskajam katalogam.

 

http://www.de.dau.lv/kimija.html

Daugavpils Universitāte, Tālmācības studiju centrs.

Brīvpieejas ķīmijas programmas latviešu valodā: ChemLat 1.2 un LabLat 1.1

Programmā ChemLat 1.2 ir Ķīmisko elementu periodiskās tabula, Šķīdības tabula, s Metālu elektroķīmisko spriegumu rinda, Nemetālu elektronegativitātes rinda un Skābju aktivitātes rinda.

Programmā LabLat 1.1 ir informācija par drošības tehnikas noteikumiem ķīmijas laboratorijā.

 

http://www.lza.lv/lat/centr_l.htm

Latvijas Zinātņu Akadēmija.  

Informācija latviešu un angļu valodā par notikumiem Latvijas zinātnē, izciliem Latvijas zinātniekiem, galvenajām zinātniski pētnieciskajām iestādēm Latvijā.

Žurnāla „Zinātnes Vēstnesis” raksti.

 

http://www.osi.lv/

Latvijas Organiskās Sintēzes Institūts.

Informācija latviešu un angļu valodā par institūta pētniecības virzieniem un vēsturi.

 

http://www.lakifa.lv/

LATVIJAS ĶĪMIJAS UN FARMĀCIJAS UZŅĒMĒJU ASOCIĀCIJA

Informācija latviešu, angļu un krievu valodā par Latvijas uzņēmumiem, kas darbojas farmaceitisko produktu, ķīmisko vielu un reaģentu, gumijas izstrādājumu, pārklājumu materiālu, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu, kosmētikas un plaša patēriņa preču ražošanas un izplatīšanas jomā. Informācija par kosmētikas un mazgāšanas līdzekļiem.

 

http://www.grindeks.lv/

A/s „GRINDEKS”.

Informācija latviešu, angļu un krievu valodā par uzņēmuma vēsturi, produkciju un pētniecības virzieniem.

 

http://www.olainfarm.lv/lat/

A/s „ OLAINFARM”.

Informācija latviešu, angļu un krievu valodā par uzņēmuma vēsturi un darbību.

 

http://www.rw.lv/

SIA „RĪGAS ŪDENS”.

Informācija latviešu valodā par Rīgas ūdensapgādi un kanalizāciju, „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003.).

 

http://www.lu.lv/terra/

Latvijas Universitāte. Populārzinātniskais žurnāls "Terra".

Informācija par katru žurnāla numuru.