4.3. Reālo skaitļu salīdzināšana, darbības ar reāliem skaitļiem ar prasīto precizitāti

Tā kā katru reālu skaitli var uzrakstīt bezgalīga decimāldaļskaitļa (periodiska vai neperiodiska) formā, tad, lai veiktu reālu skaitļu salīdzināšanu:

  • vispirms salīdzina skaitļu veselās daļas – mazāks tas skaitlis, kura veselā daļa mazāka;
  • ja veselās daļas ir vienādas, veic decimāldaļas decimālciparu salīdzināšanu, sākot ar pirmajiem cipariem aiz komata.

Piemēram, 2,3(15)<2,3175, jo 2,3(15)=2,315151515... un tā trešais decimālcipars ir mazāks par skaitļa 2,3175 trešo decimālciparu.

Aprēķinos bieži ir nepieciešams veikt darbības ar iepriekš prasītu precizitāti. Šādos gadījumos veic skaitļu noapaļošanu.

Skaitļu noapaļošanā ir pieņemts:

  • pēdējo paliekošo ciparu nemainīt, ja pirmais atmetamais decimālcipars ir 0,1,2,3,4. Tā ir noapaļošana ar iztrūkumu. Piemēram, , noapļojot līdz tūkstošdaļām (trešais decimālais cipars), iegūst ;
  • pēdējo paliekošo ciparu palielināt par 1, ja pirmais atmetamais decimālcipars ir 5, 6, 7, 8, 9. Tā ir noapaļošana ar uzviju. Piemēram, sin50o=0,766044.... Noapaļojot to līdz simtdaļām (otrais decimālcipars), iegūstam sin50o=0,766044.... ≈0,77.

Piemēram, darba devēja valsts obligātās sociālās apdrošināšanas nodokļa likme Latvijā 2006. gadā ir 24,09 %. Ja darbinieka alga ir Ls 225, tad, aprēķinot minēto nodokli, iegūs:

0,2409×225=54,2025 Ls.

Skaidrs, ka šādu summu 54,2025 Ls nav iespējams uztvert reālā naudas izteiksmē – skaitlis ir jānoapaļo, atstājot aiz komata divus ciparus (santīmi ir lata simtdaļas). Līdz ar to

54,2025 Ls≈54,20 Ls jeb 54 lati 20 santīmi.

Izpildot darbības, ja vien tas ir iespējams, noapaļošana jāveic pēc iespējas vēlāk, lai kļūda, kas vienmēr rodas noapaļošanas procesā, nav tik liela.