4.6. n-tās pakāpes saknes jēdziens un darbības ar saknēm

Par n-tās pakāpes sakni no skaitļa a sauc tādu skaitli b, kuram bn=a. Tātad  .

Ja n ir pāra skaitlis, tad eksistē  tikai tad, ja a≥0 un b≥0. Piemērs.

Ja n ir nepāra skaitlis, tad eksistē visām a vērtībām. Piemērs.

Sakņu īpašības
Īpašība Piemērs
Ja a>0 un n,m,kN,

Ja a>0, n, m, kN un k ir n un m kopīgais dalītājs

Ja a≥0 un b≥0, tad
Ja a≥0 un b>0, tad
Ja a>0, n, m N,
Ja a≥0, n, m N,
Ja saknes rādītājs ir nepāra skaitlis un zemsaknes skaitlis negatīvs, tad mīnus zīmi var iznest pirms saknes simbola.

Lai pozitīvu reizinātāju b ienestu zem, tad b jākāpina n-tajā pakāpē;

Ja b ir negatīvs, tad mīnus zīme paliek pirms saknes.