4.8. Logaritma jēdziens

Par skaitļa b logaritmu, ja bāze ir skaitlis a, sauc kāpinātāju, ar kuru kāpinot bāzi a, iegūst skaitli b.

Tātad, ja ac=b, tad logab=c, a>0 un a≠ 1

Aprēķināt logaritmu nozīmē noteikt kāpinātāju. Aprēķināt log28 nozīmē noteikt kāpinātāju, ar kuru kāpinot skaitli 2, iegūst 8. Tātad log28=3, jo 23=8. Skaitļa logaritma (kāpinātāja) atrašanu sauc par logaritmēšanu. piemērs.

Ja bāze ir skaitlis 10, tad logaritmu pieņemts saukt par decimāllogaritmu un pierakstīt šādi: log10100=lg100=2, jo 102=100.

Ja bāze ir iracionāls skaitlis e, tad logaritmu pieņemts saukt par naturālo logaritmu un pierakstīt šādi: loge6=ln6.