2.3. Lineāra funkcija y=kx+b

Funkciju y=kx+b, kur kR un bR, sauc par lineāru funkciju.

Definīcijas apgabals ir D(y)=R.

Vērtību apgabals, ja k≠0, ir E(y)=R, ja k=0, E(y)=b.

Lineāras funkcijas grafiks ir taisne.

Konstante k ir taisnes y=kx+b virziena koeficients, k=tgα un konstante b rāda taisnes krustpunktu ar y asi.

Lineāra funkcija ir augoša, ja k>0, piemēram,

Lineāra funkcija ir dilstoša, ja k<0, piemēram,

Šeit var apskatīt interaktīvu demonstrējumu, kā mainās funkcijas y=kx un y=kx+b grafiks, mainoties k un b vērtībām.