6.2. Virknes grafiska attēlošana

Skaitļu virknes grafiks ir atsevišķu punktu kopa – šo punktu koordinātas ir (n; an). Tā kā virkne ir funkcija, kas definēta tikai naturāliem skaitļiem, tās grafiks atrodas koordinātu plaknes I un IV kvadrantā.

Attēlo grafiski funkciju, kura definēta ar formulu f(n) = 3n – 7 (nN), jeb, lietojot virkņu simboliku an = 3n – 7.