Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Dota aritmētiskā progresija 8; 17; 26;.... Kurš ir šīs progresijas astotais loceklis?

 

 

 

 


Tālāk

2. Iespējamā virknes 2; 5; 10; 17; 26;... vispārīgā locekļa formula ir:

 

 

 

 


Tālāk

3. Aprēķini virknes otro, ceturto un septīto locekli, ja zināms, ka virknes pirmais loceklis ir 10, bet katrs nākamais ir par trīs lielāks nekā iepriekšējais!

 

 

 

 


Tālāk

4. Kurš ir ģeometriskās progresijas (bn) kvocients, ja ?

 

 

 

 

Pamatojums: Ģeometriskās progresijas n-tā locekļa formula


Tālāk

5. Ķermenis kustības pirmajā sekundē veica 7 metrus, bet katrā nākamajā sekundē par 3 metriem lielāku attālumu nekā iepriekš. Cik lielu attālumu šis ķermenis veica astotajā sekundē?

 

 

 

 


Tālāk

6. Kura no dotajām skaitļu virknēm veido aritmētisko progresiju?

 

 

 

 


Tālāk

7. Virkne definēta ar formulu bn = 4n +3. Nosaki kārtas numurus šīs virknes locekļiem, kuriem ir spēkā nevienādība bn > 100!

 

 

 

 

Pamatojums: Jāatrisina nevienādība Ņemot vērā, ka n ir naturāls skaitlis n ≥ 25.


Tālāk

8. Skaitļu virknē visi nepāra locekļi ir vienādi ar –7, bet visi pāra locekļi ir vienādi ar 7. Kura ir šīs virknes vispārīgā locekļa formula?

 

 

 

 


Tālāk

9. Virkne definēta ar formulu bn = 4n. Ja skaitlis 80 ir šīs virknes loceklis, tad tā kārtas numurs ir...

 

 

 

 


Tālāk

10. Dotas virknes  . Nosaki, kuras no tām ir aritmētiskās progresijas!

 

 

 

 

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 10.