Virkni, kurā katru nākamo locekli iegūst iepriekšējam pieskaitot vienu un to pašu skaitli, sauc par aritmētisko progresiju. Šo skaitli sauc par aritmētiskās progresijas diferenci un apzīmē ar d.

Tātad, a2 = a1 + d, a3 = a2 + d, a4 = a3 + d,..., an = an-1 + d.

Aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa aprēķināšanas formula ir an = a1 + (n−1)∙ d.

Aritmētiskās progresijas pirmo n locekļu summas aprēķināšanas formula .