Fibonači skaitļu virkne ir virkne, kuras pirmie divi locekļi ir 1, bet katru nākamo virknes locekli iegūst, saskaitot abus iepriekšējos. Izrakstot Fibonači virknes dažus pirmos locekļus, iegūstam 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,...

Fibonači skaitļu virkne skaitliski apraksta daudzas dabas parādības un reālus procesus.

Ilustrācijai šāds piemērs.