1.1. Vektora jēdziens

Orientētu (vērstu) nogriezni sauc par vektoru. Vektors ir noteikts, ja zināms tā garums un vērsums.

Vektoru apzīmē ar diviem lielajiem burtiem, liekot virs tiem bultiņu; pirmais burts vienmēr norāda sākumpunktu, bet otrs – galapunktu, piemēram,, vai arī ar mazo burtu, liekot virs tā bultiņu, piemēram, . Ja vektora sākumpunkts sakrīt ar tā galapunktu, tad iegūst nulles vektoru, un to apzīmē ar .

Nogriežņa AB garumu sauc par vektora   garumu jeb moduli un apzīmē ar vai AB.

Analogi modulis ir   vai vienkārši a.

Nulles vektora garums ir nulle: .

Vektorus plaši izmanto fizikā, raksturojot ar spēku, ātrumu saistītus lielumus.