1.4. Vektora projekcija uz ass

Vektora projekcija uz Ox ass () ir skaitlis, kuru iegūst šādi:

  • No vektora galapunktiem novelk perpendikulus pret Ox asi, iegūstot nogriezni AxBx.
  • ir skaitlis, kurš vienāds ar AxBx garumu, ja vektors ar Ox asi (pozitīvo virzienu) veido šauru leņķi un nogriežņa AxBx garumam pretējs skaitlis, ja vektors ar Ox asi (pozitīvo virzienu) veido platu leņķi.

Vektora projekcija uz Oy ass () ir skaitlis, kuru iegūst šādi:

  • No vektora galapunktiem novelk perpendikulus pret Oy asi, iegūstot nogriezni AyBy.
  • ir skaitlis, kurš vienāds ar AyBy garumu, ja vektors ar Oy asi (pozitīvo virzienu) veido šauru leņķi un nogriežņa AyBy garumam pretējs skaitlis, ja vektors ar Oy asi (pozitīvo virzienu) veido platu leņķi.