Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Uz trijstūra ABC malas BC izvēlēts punkts D tā, ka . Tādā gadījumā =...

 

 

 

 


Tālāk

2. Kurš izteikums nav patiess?

 

 

 

 


Tālāk

3. Trijstūrī ABC malas AB = 5, BC = 12, . Kāda ir vērtība?

 

 

 

 


Tālāk

4. Kura vienādība ir patiesa?

 

 

 

 


Tālāk

5. Dots trijstūris ABC. Ko izsaka izteiksme ?

 

 

 

 


Tālāk

6. Dots, ka . No tā izriet, ka noteikti:

 

 

 

 


Tālāk

7. Uz taisnes ir atlikti trīs punkti A, B un C. Dots, ka . Izsakot ar , iegūst:...

 

 

 

 


Tālāk

8. Dots vektors(-m;m). Leņķis, ko veido vektors ar x ass pozitīvo virzienu, ir...

 

 

 

 


Tālāk

9. Vagona platforma pārvietojas ar ātrumu 5 m/s. Pa platformu tās kustības virzienā pārvietojas cilvēks ar ātrumu 4 m/s. Cik lielu attālumu cilvēks veiks 3 sekundēs?

 

 

 

 

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 9.