3.2. Pagrieziena leņķis un tā mērīšana

Rotējot pozitīvā virzienā, stars OP ar staru OA izveido, piemēram, šādus pagrieziena leņķus:

AOP1=45°; AOP2=90°; AOP3=150°; AOP4=180°; AOP5=270°; AOP6=315°;

AOP=360° (stars OP veic pilnu apgriezienu).

Rotējot negatīvā virzienā, stars OP ar staru OA izveido, piemēram, šādus leņķus :

AOP6=-45°;AOP5=-90°; AOP4=-180°; AOP3=-210°;

AOP=-360° (pilns apgrieziens negatīvā virzienā).

Lai noskatītos demonstrējumu divreiz uzkliķškiniet punktā P.