3.4. Sinusu teorēma

Trijstūra malas ir proporcionālas pretleņķa sinusiem.
Piemērs sinusu teorēmas lietošanai.
Trijstūrī ABC dots, ka BC = 10, A=30° un B=45°. Aprēķināt malas AC garumu.