3.6. Trijstūra laukuma aprēķināšanas formulas

Laukumu trijstūrim var aprēķināt pēc šādām formulām:

kur a ir trijstūra mala, bet ha pret šo malu novilktais augstums.

kur a un b ir trijstūra malas, bet γ leņķis starp šīm malām.

, kur un a,b,c – trijstūra malas (Hērona formula).
(regulāram trijstūrim).
 SΔ = p · r , kur p – pusperimetrs, bet r – ievilktās riņķa līnijas rādiuss.
, kur a,b,c – trijstūra malas, bet R – apvilktās riņķa līnijas rādiuss.