7.2. Racionālas algebriskas izteiksmes definīcijas apgabals

Racionālas algebriskas izteiksmes ir definētas visām mainīgo vērtībām, kas nepārvērš saucēju par nulli. Veselas racionālas izteiksmes definīcijas apgabals ir visu reālo skaitļu kopa. Lai noteiktu daļveida izteiksmes definīcijas apgabalu, izteiksmes saucēju pielīdzina 0.

Piemērs