7.3. Identiski pārveidojumi

Racionālas algebriskas izteiksmes ir iespējams identiski pārveidot, gala rezultātā iegūstot vienkāršāku izteiksmi, kas ir identiski vienāda ar sākotnējo. Racionālas algebriskas izteiksmes sauc par identiski vienādām, ja ar katru mainīgā lieluma vērtību no to kopīgā definīcijas apgabala izteiksmju vērtības ir vienādas. Piemērs.

Ir šādi identiski pārveidojumi: