5.4. Logaritmiskā funkcija y=logax

Logaritmiskā funkcija ir funkcija, kuras pieraksta vispārīgais veids ir y =logax , kur a >0; a ≠1 .

Logaritmiskās funkcijas y=logax definīcijas apgabals ir , bet vērtību apgabals E(y)=R.

Logaritmiskās funkcijas y=logax grafiki visām a (a>0; a≠1) vērtībām iet caur punktu (1;0).

Atkarībā no skaitļa a vērtības, funkcija y=loga x ir vai nu augoša, vai dilstoša.

Lai konstruētu logaritmiskās funkcijas grafiku, sastāda vērtību tabulu, izvēloties x vērtības un aprēķinot y vērtības. Par x vērtībām ērti izvēlēties tādas vērtības, no kurām iespējams precīzi aprēķināt logaritmu pie dotās bāzes. Piemēram, konstruējot y =log2 x grafiku, par x ērti izvēlēties  u.t.t.