5.5. Trigonometriskās funkcijas y=sin x, y=cos x, y=tg x, y=ctg x

y=sin x, y=cos x, y=tg x, y=ctg x

Lai konstruētu kādas trigonometriskās funkcijas grafiku, uz abscisu ass atliek leņķu vērtības (grādos vai radiānos), bet uz ordinātu ass attiecīgās trigonometriskās funkcijas vērtības. Aplūkosim funkcijas y =sin x  konstruēšanu!