Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Ja  , tad

 

 

 

 


Tālāk

2. Nosaki funkcijasdefinīcijas apgabalu!

 

 

 

 


Tālāk

3. Kura no funkcijām nav pāra?: y = x4 ; y =cos x ;   y =2x ; t =x -2 

 

 

 

 


Tālāk

4. Kāds ir funkcijas y =sin x periods?

 

 

 

 


Tālāk

5. Funkcijas y =cos x   grafiks krusto Ox asi punktos (x;0), kur...

 

 

 

 


Tālāk

6. Kura no funkcijām: y = x2 , y , y = x   nav pakāpes funkcija?

 

 

 

 


Tālāk

7. Kura no funkcijām: y = x2 , y = 2x , y = tg x , y = log2x,   ir periodiska?

 

 

 

 


Tālāk

8. Kurā no atbildēm abas funkcijas ir pāra funkcijas?

 

 

 

 


Tālāk

9. Funkcijas y=log3x   definīcijas apgabals ir

 

 

 

 


Tālāk

10. Aprēķini  sin (-11245o)!

 

 

 

 

Pamatojums:


Tālāk

11. Kurš no nosauktajiem procesiem nav periodisks?

 

 

 

 


Tālāk

12. Kura formula atbilst dotajam funkcijas grafikam?

   

 

 

 

 


Tālāk

13. Kura funkcija nav ne pāra, ne nepāra!

 

 

 

 


Tālāk

14. Zīmējumā attēlots funkcijas y = f (x)   grafiks, kur . Kurš no apgalvojumiem par doto funkciju ir patiess?

   

 

 

 

 

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 13.