Pārvietojot sarkano punktu, vēro, kā mainās funkcijas grafiks atkarībā no kāpinātāja vērtības.

Funkcijai y=x2n-1:

  • definīcijas apgabals D(y)=R;
  • vērtību apgabals E(y)=R;
  • funkcija ir augoša visā savā definīcijas apgabalā;
  • funkcija ir nepāra funkcija, jo y(-x)=-y(x) visām  x vērtībām no definīcijas apgabala;
  • funkcijas grafiks ir simetrisks pret koordinātu sākumpunktu;
  • funkcijai ir viens krustpunkts ar Ox asi – punkts (0;0).