Pārvietojot sarkano punktu, vēro, kā mainās funkcijas grafiks atkarībā no kāpinātāja vērtības.

Funkcijai y=x2n:

  • definīcijas apgabals D(y)= R;
  • vērtību apgabals ;
  • funkcija ir aug, ja  un dilst, ja ;
  • funkcija ir pāra funkcija, jo y(-x)=y(x) visām  x vērtībām no definīcijas apgabala;
  • funkcijas grafiks ir simetrisks pret Oy asi;
  • funkcijai ir viens krustpunkts ar Ox asi – punkts (0;0).