Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Saīsini daļu !

 

 

 

 


Tālāk

2. Izpildi darbību !

 

 

 

 


Tālāk

3. Kura daļa nav definēta, ja y = 5?

 

 

 

 

Pamatojums: Saucējs nedrīkst būt nulle.


Tālāk

4. Kura no dotajām izteiksmēm ir racionāla algebriska izteiksme?

 

 

 

 

Pamatojums: Par racionālu algebrisku izteiksmi sauc izteiksmi, kurā ar skaitļiem un mainīgajiem tiek veiktas tikai četras aritmētiskās darbības un kāpināšana naturālā pakāpē.


Tālāk

5. Sadalot polinomu 12y + 4a – 3yxxa reizinātājos, iegūst:

 

 

 

 

Pamatojums: Izmanto grupēšanas paņēmienu!


Tālāk

6. Kvadrāta mala d ir par 3 cm garāka nekā taisnstūra platums, bet par 2 cm garāka nekā taisnstūra garums. Kura no izteiksmēm izsaka taisnstūra laukumu?

 

 

 

 


Tālāk

7. Sadali izteiksmi x4 – 1 reizinātājos!

 

 

 

 


Tālāk

8. Sadali polinomu x3 – 6x2 – 7x reizinātājos!

 

 

 

 

Pamatojums: Pēc mainīgā x iznešanas pirms iekavām, izmanto formulu ax2 + bx + c = a(xx1)(xx2), kur x1 un x2 ir kvadrāttrinoma saknes.


Tālāk

9. Izteiksme ir definēta...

 

 

 

 

Pamatojums: Izteiksme x2 + 1 > 0 visām reālām x vērtībām, tātad nav tādu x vērtību, ar kurām saucējs kļūst vienāds ar 0.


Tālāk

10. No skaitļiem –1; 0; 1; 2 vienādojuma x3 – 3x + 2 = 0 sakne ir...

 

 

 

 


Tālāk

11. Vienādojums ir ekvivalents ar vienādojumu...

 

 

 

 


Tālāk

12. Vienādojuma 8x2 +14x – 6 = 0 abas puses reizina ar 0,5. Tā saknes tādēļ...

 

 

 

 


Tālāk

13. Vienādojuma |x – 3| = 2 atrisinājums ir...

 

 

 

 


Tālāk

14. Vienādojuma |x – 7| + 3 = 0 atrisinājums ir...

 

 

 

 

Pamatojums: Pozitīva un nenegatīva skaitļu summa nevar būt vienāda ar 0.


Tālāk

15. Vienādojuma atrisinājumu kopa ir...

 

 

 

 

Pamatojums: x = 5 neder definīcijas apgabala dēļ.


Tālāk

16. Dots vienādojums . Ja apzīmē ar t, tad vienādojums reducējas par vienādojumu...

 

 

 

 


Tālāk

17. Kura no dotām vienādībām ir identitāte?

 

 

 

 

Pamatojums: Vienādību, kuras abās pusēs ir identiski vienādas izteiksmes, sauc par identitāti.


Tālāk

18. Jurim un Pēterim kopā ir 426 markas. Cik marku Jurim, ja Pēterim ir par 13 % marku vairāk nekā Jurim?

 

 

 

 


Tālāk

19. Taisnstūra laukums ir 40 cm2, perimetrs ir 26 cm. Ja viena mala ir x, tad taisnstūra malas var aprēķināt, izmantojot vienādojumu...

 

 

 

 

Pamatojums: P = 2(a + b), a = x, tātad . Vajadzīgais vienādojums ir S = ab = x(13 – x).


Tālāk

20. Vienādojuma x2 + nx + 5 = 0 viena sakne ir 1. Nosaki koeficientu n!

 

 

 

 

Pamatojums: Pēc Vjeta teorēmas sakņu reizinājums ir 5. Tātad otra sakne ir 5. Pēc Vjeta teorēmas koeficients n ir sakņu summa ar pretēju zīmi, tātad -6.

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 20.