Lai izteiksmi sadalītu reizinātājos, var izmantot šādus paņēmienus:

Paņēmiens

Piemērs

Saīsinātās reizināšanas formulu izmantošana

Skat. iepriekš.

Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām

3x3 - 6x2 +12x = 3x(x2 – 2x + 4)

Grupēšanas paņēmiens

x3 - 5x2 – 9x +45 = x2(x – 5) – 9(x – 5) = (x – 5)(x2 – 9)

 

Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos, izmantojot tā saknes

 

2x2 – 5x + 3 = 2(x – 1)(x – 1,5),

jo vienādojuma 2x2 – 5x + 3 saknes ir x1 = 1 un x2 = 1,5