Visu saīsinātās reizināšanas formulu pareiza izmantošana ir identisks pārveidojums. Piemēram,

  (4x – 3)(4x + 3) = 16x2 - 9

27 - 8a2 = (3 -2a)(9 + 6a + 4a2)

Saīsinātās reizināšanas formulas:

 

Izpildot binomu kāpināšanu (a + b)x lietderīgi lietot Paskāla trijstūri, kas ļauj ērti iegūt koeficientu vērtības.