Piemēram, risinot vienādojumu x3 = x + 6 nepietiek uzminēt sakni x = 2. Jāpierāda, ka vairāk sakņu nav, jo vispārīgajā gadījumā trešās pakāpes vienādojumam var būt ne vairāk kā trīs saknes. To, ka sakņu vairāk nav, var pierādīt, izmantojot sadalīšanu reizinātājos.

x3 – 6 – x = 0

x3 – 8 – x + 2 = 0

(x – 2)(x2 + 2x + 4) – (x – 2) = 0

(x – 2)(x2 + 2x + 4 - 1) = 0

x – 2 = 0   x2 + 2x + 3 = 0

x = 2   D < 0

sakņu nav.

Risinot kvadrātvienādojumus, papildu skaidrojums nav nepieciešams, jo kvadrātvienādojumam sakņu skaits ir ne vairāk kā divas.