Izteiksmes (x + 2)2 un x2 + 4 nav identiski vienādas, jo pie vērtības x = 1 to vērtības ir atšķirīgas.

Izteiksmes   un |x| ir identiski vienādas visu reālo skaitļu kopā R.

Izteiksmes   un   ir identiski vienādas to kopīgajā definīcijas apgabalā . Otrā izteiksme iegūta, izpildot saskaitīšanas darbību pirmajā.  

Izteiksmes   un x + 5 ir identiski vienādas to kopīgajā definīcijas apgabalā . Otrā izteiksme iegūta, pirmās daļas skaitītāju un saucēju izdalot ar vienu un to pašu, no 0 atšķirīgu izteiksmi.