Vienādojumi un 2x = 6 nav ekvivalenti, jo pirmā vienādojuma definīcijas apgabals ir , bet otrā vienādojuma definīcijas apgabals ir visu reālo skaitļu kopa R.

Vienādojumi x2 + x3 = 4 + x3 un x2 = 4 ir ekvivalenti.