Racionālas algebriskas daļas vērtība nemainās – paliek identiska – ja daļas skaitītāju un saucēju reizina vai dala ar vienu un to pašu no nulles atšķirīgu izteiksmi. Līdz ar to identiski, piemēram, ir šādi pārveidojumi:
  • zīmju maiņa saucējam un skaitītājam vai daļas priekšā un saucējā vai skaitītājā ;
  • daļas saucēju un skaitītāju drīkst izdalīt ar x-1, jo šīs izteiksmes definīcijas apgabala ietvaros vērtības nav 0. Līdz ar to iegūstam, ka .