Par vienādojuma definīcijas apgabalu sauc visas mainīgā vērtības, ar kurām ir definētas vienādojuma abas puses.

Piemēram, vienādojuma definīcijas apgabals ir , jo vienādojuma kreisā puse nav definēta pie x = –2 (saucējs kļūst vienāds ar 0).